Verð

Fullt verð (þjálfun, gisting og fullt fæði - fjórar máltíðir):    60.000 kr.

Fullt verð án gistingar:                                                                          50.000 kr.

Grunnbúðir:                                                                                                8.000 kr. 

 

Systkinaafsláttur í grunnbúðir: Fyrsta barn greiðir fullt gjald, önnur systkini 5000 kr.